Usługi kadrowo-płacowe obcokrajowców Szczecin

Oferujemy usługi kadrowo-płacowe obcokrajowców Szczecin. Działamy zarówno w imieniu pracodawców, jak i zatrudnionych pracowników. Pomagamy w uzyskaniu karty pobytu, zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ponadto do naszych obowiązków należy załatwienie numeru identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL. Odpowiadamy również za sporządzenie i dostarczenie zaświadczeń do i z ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Działamy zarówno z poziomu doradcy, jak i w charakterze reprezentującym zainteresowanych.

 

Oferta świadczenia usług kadrowo-płacowych

Zakres oferty świadczonej w ramach usług kadrowo-płacowych:

 • obsługa kadr;
 • obsługa płac;
 • obsługa zatrudnienia obcokrajowców;
 • audyt, tworzenia oraz modyfikacja procedur i instrukcji BHP;
 • pomoc w założeniu firmy;
 • sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
 • przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

 

Wsparcie w naliczaniu płac:

 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Klienta;
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS i US;
 • rozliczanie czasu pracy.

 

Pomoc w zakresie administracji kadr:

 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy itp.;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia BHP);
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS itp.;
 • doradztwo kadrowe dla pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników.

 

Działalność w zakresie obsługi zatrudnienia obcokrajowców:

 • ustalenie formy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowca;
 • składanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę i innych dokumentów;
 • zgłoszenie do PUP;
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały dla pracowników i dla członków rodziny.

 

Cennik usług kadrowo-płacowych

Cennik podstawowych usług z zakresu kadr i płac:

 • umowa o pracę, prowadzenie kadr i płac + zgłoszenia ZUS – 70,00 zł;
 • umowa cywilnoprawna z ZUS, prowadzenie płac + zgłoszenia – ZUS 50,00 zł;
 • sporządzenie dodatkowej listy płac (za pracownika) – 30,00 zł;
 • sporządzenie regulaminu pracy – od 150,00 zł;
 • sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło – od 30,00 zł;
 • sporządzenie świadectwa pracy – 50,00 zł;
 • sporządzenie deklaracji ZUA RCA, ZUS DRA, ZUA RSA – od 150,00 zł;
 • sporządzenie deklaracji PIT-11 – 30,00 zł;
 • rozliczenie PIT 11 – 50,00 zł;
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS –100,00 zł;
 • zaświadczenie o niezaleganiu US – 100,00 zł;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 50,00 zł.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczne ceny mogą się różnić w zależności od charakteru działalności oraz zakresu usług

 

Czynności kadrowo-płacowe dla obcokrajowców w każdej sytuacji

Mogą Państwo na nas liczyć także w sytuacjach niestandardowych – zależnych zarówno od zmian rozliczeniowych w państwie, jak i sytuacjach wyjątkowych, do których doszło nagle w życiu pracownika lub pracodawcy. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu czynności kadrowo-płacowych dla obcokrajowców, dzięki czemu mogą nam Państwo zaufać i być pewni, że wszystkie istotne sprawy są w dobrych rękach. Przygotowujemy umowy zatrudnienia, aneksy, zaświadczenia o okresach współpracy i wiele, wiele innych. Obsługujemy Klientów z wielu branż – oferujących usługi elektryczne, prace montersko-spawalnicze, czynności budowlane i remontowe czy działalności gastronomiczne.

 

Czy warto korzystać z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych dla obcokrajowców?

Oczywiście, że tak! Korzystanie z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych dla obcokrajowców zapewnia sprawne, uczciwe i dyskretne prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji pracowniczych bez obaw o wyciekanie informacji. To także dodatkowa pomoc dla mniejszych, czy dopiero rozpoczynających swoją przygodę na rynku przedsiębiorców – posiadamy informacje umożliwiające nam oferowanie takich usług, co nie zawsze mogą zapewnić samodzielni księgowi zatrudniani w małych firmach. Gwarantujemy, że w naszej firmie współpracują Państwo ze sprawdzonym i doświadczonym personelem, który zajmie się pełną księgowością i HR bez konieczności stałego zatrudnienia. Oferujemy bowiem możliwość zatrudnienia naszych fachowców jedynie w konkretnych potrzebach.